неловък

неловък
нело̀в|ък, -ка, -ко <-ки>
прил
1. (несръчен) maldèstro
2. (неудобен) imbarazzànte

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

 • неловък — прил. несръчен, непохватен, неумел, вързан в ръцете прил. стеснителен, неудобен, свенлив, смутен прил. тромав прил. неприятен, мъчителен прил. стеснен прил. тежък, нескопосен, труден, мъчен, напрегнат, усилен …   Български синонимен речник

 • мъчен — прил. уморителен, труден, затруднителен, умъчнен, трънлив, тежък, непоносим, непосилен прил. невъзможен, неосъществим, нереализуем, непреодолим, неизпълним, недостъпен, непостижим, непристъпен, мъчнопроходим, мъчнодостъпен, сложен, неразрешим,… …   Български синонимен речник

 • мъчителен — прил. тежък, мъчен, уморителен, непоносим, непосилен, нетърпим, труден, ужасен, угнетителен, гнетящ, притеснителен, обезпокоителен, угнетяващ, инквизиционен, убийствен, адски, пъклен, болезнен, страдалчески, тегловен, отегчителен, досаден,… …   Български синонимен речник

 • напрегнат — гл. усилен, стремителен, интензивен, натегнат, обтегнат, изпънат гл. углъбен, съсредоточен, с удвоено внимание гл. наострен, изострен гл. внимателен, сериозен, акуратен гл. възбуден, раздразнен, нервиран гл. жив, бърз, ен …   Български синонимен речник

 • непохватен — прил. несръчен, некадърен, неспособен, неопитен, невещ, неумел, бездарен, несвикнал, непривикнал, неук, неупражнен, новак, аджамия, вързан, вързан в ръцете, свит, схванат, тромав, сакат в ръцете прил. глупав, безчувствен, дървен прил. недодялан,… …   Български синонимен речник

 • неприятен — прил. противен, досаден, непоносим, отвратителен, антипатичен, омразен, лош, грозен, некрасив, неприветлив, несимпатичен, гнусен, възмутителен, нежелателен, нежелан, неканен, натрапен прил. скучен, дотеглив, отегчителен прил. груб, лаком,… …   Български синонимен речник

 • нескопосен — прил. несръчен, неумел, некадърен прил. нередовен, неуреден, развейпрах, неприбран прил. тежък, тромав, неловък, непохватен, труден, мъчен, напрегнат, усилен …   Български синонимен речник

 • несръчен — прил. непохватен, некадърен, неспособен, неопитен, невещ, неумел, бездарен, несвикнал, непривикнал, неук, неупражнен, новак, аджамия, вързан, вързан в ръцете, свит, схванат, тромав, сакат в ръцете прил. недодялан прил. неловък прил. пипкав,… …   Български синонимен речник

 • нетактичен — прил. неумел, безтактичен, без такт, несъобразителен, неопитен, непохватен, несръчен, неловък прил. неуместен, ненавременен, неудобен прил. необуздан, своеволен, вироглав, инат, безотговорен прил. несполучлив, злополучен, неподходящ, неудачен… …   Български синонимен речник

 • неудобен — прил. несгоден, неблагоприятен, несносен, неизгоден, неизносен, ненавременен, преждевременен, несвоевременен прил. неприспособим, непригоден, неподходящ, неуместен прил. неприличен прил. затруднителен, притеснителен, стеснителен прил. неловък,… …   Български синонимен речник

 • смутен — прил. неспокоен, тревожен, разтревожен, безпокоен, обезпокоен прил. объркан, развълнуван, забъркан, смаян, изплашен, шокиран, стеснен прил. отчаян, възбуден, разстроен прил. размирен, бунтовен, бунтовнически, метежен, метежнически, обезпокоителен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”